Tự tăng điểm chất lượng từ khóa trong quảng cáo Google.

Khi tham gia vào quảng cáo Google Adwords , điểm chất lượng từ khóa là 1 yếu tố rất quan trọng.

Điểm chất lượng càng cao thì giá thành 1 click bạn phải trả cho Google càng thấp và còn giúp bạn có xếp hạng quảng cáo tốt hơn đối thủ.

Tăng điểm chất lượng từ khóa:

9 yếu tố cần chú ý nếu muốn tăng điểm chất lượng từ khóa:

1.Mỗi mẫu quảng cáo hướng đến 1 từ khóa khác nhau.
2.Mỗi mẫu quảng cáo sẽ trỏ đến 1 landing page khác nhau.
3.Mỗi mẫu quảng cáo sẽ phải có từ khóa phù hợp với landing page.
4.Từ khóa xuất hiện trong dòng headline.
5.Display URL có thể gõ url bất kỳ nhưng cần chứa từ khóa.
Gõ bất kỳ gì vào display url vì nó không có thât: url + từ khóa.
6.Destination url = landing page cần làm.
7.Click vào dấu chấm để viết quảng cáo dài hơn (thêm đấu chấm vào descrition line 1 để dòng 2 tự nối lên).
8.Chọn hình thức từ khóa “mở rông”, “chính xác”, “đối sánh cụm từ”.
9.Gõ thêm từ khóa mà cty không hướng tới vào phần từ khóa phủ định.

DA.


Website: http://www.quangcaogoogleadwords.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988424789 CHAT NGAY