20 tiêu chí về từ khóa trong SEO.

Sau đây là 20 tiêu chí cần thiết cho chúng ta trong quá trình làm SEO:

1.Từ khóa xuất hiện trong title.

2.Xuất hiện ngay khi mở đầu title.

3.Domain nên chưa từ khóa chính.

4.Tiêu đề bài viết chứa từ khóa và nằm trong thẻ <h1>

5.Từ khóa đặt trong liên kết nội bộ.

6.Từ khóa sử dụng trong backlink (từ website khác trỏ về landingpage của mình).

7.Từ khóa xuất hiện trong 150 ký tự đầu tiên .

8.Từ khóa được đặt trong H1 của phần nội dung.

9.Sử dụng từ khóa làm subdomain.
VD:quangcaogoogle.vietnamad.net.

10.Từ khóa trong URL tĩnh bài viết
VD:http://www.quangcaogoogleadwords.com/quang-cao-google.html

11.Từ khóa nằm trong thẻ <h2><h3>

12.Từ khóa đặt trong thuộc tính ALT ảnh.

13.Từ khóa được phổ biến đều trong văn bản.

14.Sử dụng làm tên ảnh.

15.Từ khóa chứa trong tag.

16.Từ khóa được đạt trong thẻ <b>hoặc <strong>.

17.Từ khóa được đạt trong thẻ <i>  hoặc  <em>.

18.Từ khóa được đặt trong thẻ <li>

19.Từ khóa được đặt trong thẻ Description.

20.Trong phần comment của bài viết.

                                                                                                                                                                                                                    DA.  

Website : http://www.quangcaogoogleadwords.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988424789 CHAT NGAY