Quảng cáo Google Adwords – chất lượng và xếp hạng

Đối với các quảng cáo từ khóa trên Google.com và Mạng tìm kiếm, quảng cáo được xếp hạng dựa trên mức độ liên quan của quảng cáo và từ khóa, bởi sự kết hợp của giá tối đa mỗi lần nhấp chuột (CPC) và Điểm Chất lượng.

Xếp hạng Quảng cáo = giá thầu CPC x Điểm Chất lượng

Các quảng cáo có thứ hạng cao nhất sẽ xuất hiện ở vị trí đầu tiên, và cũng như vậy cho các vị trí tiếp theo. Nói chung, Điểm Chất Lượng cao nghĩa là từ khoá của bạn sẽ kích hoạt quảng cáo tại một vị trí cao hơn và chi phí thấp hơn mỗi lần nhấp chuột (CPC).

Giá CPC đủ để xuất hiện quảng cáo (first page bid).

Trong tab “keywords“ trong tài khoản khoảng Adwords đôi khi bạn sẽ thấy bên trong cột “Status” cạnh các từ khóa có một dòng chữ nhỏ màu đỏ xuất hiện “below first page bid”. Điều này có nghĩa là mẫu quảng cáo của bạn sẽ không được kích hoạt cho từ khóa đó khi có ai đó tìm kiếm và bạn cần phải tăng giá CPC cao hơn để mẫu quảng cáo có khả năng xuất hiện. Thông thường hệ thông của Google sẽ cho bạn biết cần có giá CPC bao nhiêu cho từ khóa đó để nó có thể kích hoạt quảng cáo của bạn.

Lưu ý:

– Nếu giá thầu của từ khoá vượt quá ước tính giá thầu trang đầu tiên, ước tính sẽ chỉ xuất hiện trên trang phân tích từ khoá, và không phải trong cột “Status”

– Nếu giá thầu của từ khoá không đáp ứng được ước tính giá thầu trang đầu tiên và Điểm Chất Lượng của nó là rất thấp, cột Status sẽ hiển thị: Ads show rarely due to low quality score. Và bạn sẽ không thấy được ước tính giá thầu trang đầu tiên. Điều này là để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện chất lượng của hệ số từ khóa của bạn thông qua tối ưu hoá thay vì tăng giá thầu của mình.

– Tối ưu hóa có thể giúp bạn tiết kiệm tiền, bảo đảm chất lượng của chương trình AdWords mang lại cho người sử dụng. Nếu bạn thấy thông báo này trong cột Trạng thái, hãy truy cập vào trang Phân tích Từ khoá để biết thêm chi tiết về Điểm Chất Lượng.

Giá thầu trang đầu tiên là nhằm cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn để lập kế hoạch chiến lược đấu thầu. Giá thầu trang đầu tiên của bạn không phải là một bảo đảm cho vị trí hiển thị. Vị trí quảng cáo sẽ vẫn phụ thuộc vào Điểm Chất Lượng, giá mỗi nhấp chuột (CPC), ngân sách của bạn, cách cài đặt tài khoản, và hành vi người dùng.

Xuất hiện bên trên trên các kết quả tìm kiếm tự nhiên: Điểm Chất Lượng cũng đóng góp một phần lớn trong việc xác định liệu quảng cáo của bạn có đủ điều kiện để xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm tự nhiện (phía bên cột bên trái).

Tối đa ba quảng cáo AdWords đủ điều kiện để xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm tự nhiên. Tuy nhiên, chỉ có 3 thứ hạng hàng đầu – quảng cáo vượt quá một Điểm Chất Lượng nhất định và ngưỡng giá thầu CPC – đủ điều kiện để xuất hiện trong những vị trí này.

CPC được xác định bởi Điểm Lượng của từ khoá phù hợp; Điểm Chất Lượng càng cao CPC càng thấp. Điều này đảm bảo rằng chất lượng đóng một vai trò quan trọng hơn trong việc xác định các quảng cáo hiển thị bên trên các kết quả tìm kiếm tự nhiên.

Chất lượng và những gì bạn phải trả

Nếu bạn xem lại bài viết chất lượng mẫu quảng cáo Google Adwords, bạn có thể nhận thấy rằng chất lượng quảng cáo có thể có tác động rất nhiều vào việc bạn thực sự phải trả bao nhiêu cho một nhấp chuột vào quảng cáo . Một cách tuyệt vời để duy trì vị trí trên trang kết quả tìm kiếm tự nhiên trong khi giảm chi phí là để cải thiện Điểm Chất Lượng từ khoá.

Bạn sẽ không bao giờ phải trả mức phí cho một nhấp chuột vào quảng cáo cao hơn so giá CPC tối đa mà bạn chấp nhận trả. Trong thực tế, hệ thống Adwords discounter đảm bảo rằng bạn thường sẽ trả ít hơn số tiền đó.

Bạn luôn trả số tiền thấp nhất có thể cho vị trí cao nhất bạn có thể nhận được từ sự kết hợp giữa Điểm Chất Lượng và giá CPC. Để tính số tiền này, Google dùng điểm xếp hạng của quảng cáo hiển thị bên dưới quảng cáo của bạn chia cho Điểm Chất Lượng của bạn, sau đó làm tròn số (công thức là “+ $ 0,01”).

CPC thực tế = (Thứ hạng Quảng cáo ÷ Điểm Chất lượng) + $ 0,01

Hãy xem một ví dụ:Hai nhà quảng cáo, A và B, có đủ điều kiện để hiển thị quảng cáo cho các truy vấn tìm kiếm tương tự nhau. B đã đặt giá thầu CPC tối đa $0.3 cho từ khoá của mình, và có một Điểm Chất Lượng: 6. Nhân hai con số này ta sẽ có điểm thứ hạng cho quảng cáo = 1.8

A có giá CPC tối đa $0.2 và có điểm chất lượng là 10. Vậy điểm thứ hạng = 2

A có vị trí quảng cáo tốt hơn bởi vì từ khoá của A có điểm thứ hạng hơn. Để xác định A phải trả bao nhiêu tiền cho một nhấp chuột ở vị trí này, ta chia thứ hạng quảng cáo của B cho Điểm Chất lượng của A. Sau đó, cộng thêm 0,01 $.

Nhà quảng cáo Max CPC X Điểm Chất Lượng = Xếp hạng quảng cáo CPC thực tế

A

$0.2

X

10

=

2 (# 1)

(1.8 / 10) + $ 0,01 = $ 0.19

B

$0.3

X

6

=

1.8 (# 2)

Giá thấp nhất có thể

Cải thiện chất lượng quảng cáo của bạn

Cách tốt nhất để nâng cao chất lượng quảng cáo bằng cách bảo đảm rằng các từ khóa, các thông điệp quảng cáo và trang đích có sự liên quan mật thiết với nhau và phù hợp truy vấn tìm kiếm của người dùng. Đây là một số cách để giúp bạn tổ chức tài khoản để cải thiện chất lượng quảng cáo tổng thể:

1. Tổ chức chiến dịch và nhóm quảng cáo theo từng chủ đề nhỏ

2. Thông điệp quảng cáo nhắm đúng đối tượng khách hàng

3. Thử nghiệm và điều chỉnh cho đến khi đạt kết quả mong muốn.

Tổ chức các tài khoản để đạt hiệu quả tối đa.

Một cấu trúc tài khoản dễ quản lý cho phép bạn đạt hiệu quả tốt hơn.

Tổ chức các chiến dịch theo chủ đề.

Tạo chiến dịch riêng biệt cho mỗi dòng sản phẩm, hoặc thương hiệu. Điều này giúp bạn giám sát quảng cáo dễ dàng hơn và dễ thực hiện các điều chỉnh cần thiết để cải thiện hiệu suất chiến dịch. Hãy tự hỏi những gì bạn muốn đạt được với mỗi chiến dịch, sau đó cấu trúc chiến dịch dựa trên mục tiêu này.

Cấu trúc tài khoản AdWords?

Có ba cấp độ cho một tài khoản Google AdWords: tài khoản, chiến dịchnhóm quảng cáo. Biểu đồ dưới đây cho thấy cấu trúc tài khoản và các cài đặt được áp dụng ở từng cấp. Tóm lại:

– Tài khoản của bạn liên kết với một địa chỉ email, mật khẩu, và thông tin thanh toán.

– Ở cấp độ chiến dịch, bạn chọn ngân sách hàng ngày , nhắm mục tiêu theo địa lý và ngôn ngữ ,thiết lập hình thức chạy, và ngày kết thúc .

– Ở cấp độ nhóm quảng cáo, bạn tạo quảng cáo và chọn từ khoá và vị trí. Bạn cũng có thể đặt giá thầu cho nhóm quảng cáo hoặc cho từ khoá riêng lẻ hoặc các trang web trong Google Content. Trong mỗi nhóm quảng cáo, bạn tạo một hoặc nhiều quảng cáo và chọn bộ từ khóa. Mỗi nhóm quảng cáo được thiết lập riêng các từ khóa và mẫu quảng cáo. Nếu bạn tạo nhiều mẫu quảng cáo trong nhóm quảng cáo, quảng cáo xuất hiện luân phiên.

Tài khoản

Địa chỉ email duy nhất
Mật khẩu
Thông tin thanh toán

Chiến dịch

Chiến dịch

Ngân sách hàng ngày
Vị trí địa lý
Ngôn ngữ
Phân phối
Ngày kết thúc

Ngân sách hàng ngày
Vị trí địa lý
Ngôn ngữ
Phân phối
Ngày kết thúc

Nhóm quảng cáo

Nhóm quảngcáo

Nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo

Một bộ từ khóa
Một hoặc nhiều quảng cáo
Một tên miền

Một bộ từ khóa
Một hoặc nhiều quảng cáo
Một tên miền

Một bộ từ khóa
Một hoặc nhiều quảng cáo
Một tên miền

Một bộ từ khóa
Một hoặc nhiều quảng cáo
Một tên miền

Chọn ngôn ngữ và địa điểm.

Đối với mỗi chiến dịch, bạn có thể chọn ngôn ngữ và địa điểm riêng (cộng thêm chọn ngân sách của bạn và các thiết lập khác). Hãy chắc chắn là bạn chọn đúng ngôn ngữ và địa điểm hiển thị quảng cáo.

Tạo các nhóm quảng cáo cụ thể.

Như với chiến dịch, mỗi nhóm quảng cáo nên tập trung vào một sản phẩm hay dịch vụ để đảm bảo quảng cáo nhắm đúng đối tượng khách hàng. Xây dựng một danh sách các từ khoá , sau đó tách chúng thành các nhóm quảng cáo có liên quan. Tạo quảng cáo có liên quan trực tiếp đến danh sách đó. Ví dụ, nếu bạn bán máy nghe nhạc mp3, và bạn tổ chức các chiến dịch cho từng thương hiệu, tạo ra nhiều nhóm quảng cáo dựa trên các mô hình của mỗi thương hiệu.

Tránh lặp lại từ khóa qua các nhóm quảng cáo.

Google chỉ cho phép xuất hiện một quảng cáo cho mỗi nhà quảng cáo trên một từ khoá cụ thể, không nên có các từ khóa trùng lặp trong các nhóm quảng cáo khác nhau hoặc các chiến dịch. từ khóa giống hệt – cạnh tranh với nhau, và các từ khoá có hiệu suất tốt sẽ hiển thị quảng cáo của bạn.

Chọn từ khóa có liên quan

Các từ khóa càng liên quan đến mục tiêu quảng cáo của bạn, bạn càng dễ tiếp cận khách hàng mục tiêu hơn.

Chọn từ khóa cẩn thận.

Bao gồm các từ khoá cụ thể liên quan trực tiếp đến chủ đề cụ thể của nhóm quảng cáo và trang đích. Để tăng khả năng hiển thị quảng cáo, sử dụng “broad match” để nắm bắt các biến thể từ khoá liên quan. Công cụ Từ khoá có thể giúp tạo các từ khóa.

Sử dụng các URL cụ thể.

URL đích đưa người dùng đến một trang đích cụ thể, đảm bảo khách hàng đến ngay lập tức tại trang có liên quan nhất cho từ khoá đó kích hoạt quảng cáo.

Tạo thông điệp quảng cáo rõ ràng.

Nội dung của quảng cáo của bạn nên tạo sự chú ý cho người dùng.

Có thêm các từ khóa trong quảng cáo.

Thêm các từ khóa của trong quảng cáo (đặc biệt là tiêu đề) để cho người dùng thấy rằng quảng cáo liên quan đến tìm kiếm của họ, từ khóa sẽ xuất hiện in đậm trong quảng cáo. Ngoài ra, người dùng có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ, do đó tránh sử dụng tên công ty của bạn trong tiêu đề quảng cáo trừ khi mục tiêu của bạn là xây dựng thương hiệu.

Quảng cáo đơn giản và thu hút.

Điều gì làm cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn nổi bật so với đối thủ cạnh tranh? Nêu bật những khác biệt quan trọng điểm trong quảng cáo của bạn. Hãy chắc chắn mô tả bất kỳ tính năng độc đáo hoặc chương trình khuyến mại bạn cung cấp.

Kêu gọi hành động.

Quảng cáo nên truyền đạt một thông điệp hành động cùng với những lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Một kêu gọi khuyến khích người dùng nhấp vào quảng cáo và đảm bảo họ hiểu chính xác những gì bạn mong đợi họ làm khi họ đến trang đích. Một số lời kêu gọi hành động là Mua, Bán, Đặt hàng, Đăng ký, và Miễn Phí…

Thử nghiệm nhiều mẫu quảng cáo khác nhau.

Nên tạo nhiều mẫu quảng cáo trong cùng một nhóm quảng cáo với các thông điệp khác nhau, hệ thống của của Google sẽ tự động hiển thị quảng cáo được yêu thích nhiều hơn dựa vào chỉ số CTR.

Chỉnh sửa, thử nghiệm để có được kết quả bạn muốn

Tối ưu hóa các chiến dịch của bạn thường xuyên sẽ giúp bạn theo kịp hành vi người sử dụng và xu hướng thị trường và cuối cùng đạt đến mục tiêu quảng cáo của bạn.

Đánh giá hiệu suất chiến dịch của bạn và thay đổi khi cần thiết.

Đánh giá quảng cáo của bạn để giúp bạn xác định chiến lược hiệu quả để đạt được mục tiêu của bạn. theo thời gian, bạn có thể nhận thấy những điều mà đang làm là đặc biệt tốt (hoặc không tốt lắm). Ví dụ, nếu bạn tìm thấy người dùng không phản ứng trước một kêu gọi hành động cụ thể trong thông điệp quảng cáo của bạn, à xóa thông điệp đó và thử cái gì khác.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988424789 CHAT NGAY