Điểm chất lượng của quảng cáo từ khóa Google

Điểm chất lượng là ước tính mức độ liên quan của quảng cáo, từ khóa và trang đích với người đang xem quảng cáo của bạn. Có Điểm chất lượng cao có nghĩa là hệ thống của Google nghĩ rằng quảng cáo, từ khóa và trang đích hoàn toàn có liên quan và hữu ích cho ai đó đang xem quảng cáo của bạn. Mặt khác, có Điểm chất lượng thấp có nghĩa là quảng cáo, từ khóa và trang đích có thể không có liên quan và hữu ích cho ai đó đang xem quảng cáo của bạn.

Ví dụ:

Giả sử bạn đang tìm kiếm về nội thất hòa phát. Và giả sử bạn sở hữu một trang web chuyên chuyên về nội thất hòa phát. Sẽ không tuyệt vời sao nếu bạn nhập “nội thất hòa phát” vào tìm kiếm của Google, thấy quảng cáo của bạn về nội thất hòa phát, nhấp vào quảng cáo của bạn và sau đó truy cập vào trang web của bạn nơi khách hàng sẽ mua một số đồ nội thất hòa phát cần tìm?

Trong ví dụ này, bạn đã tìm kiếm và tìm thấy chính xác những gì bạn đang tìm kiếm. Đó được xem như một trải nghiệm người dùng tuyệt vời và đó là điều có thể mang lại cho quảng cáo của bạn Điểm chất lượng cao.

Kiểm tra Điểm chất lượng của bạn

Bạn có thể kiểm tra Điểm chất lượng bằng cách tìm kiếm bên trong tab Từ khóa của mình. Có một vài cách để kiểm tra Điểm chất lượng của bạn, như sau.

Chạy chẩn đoán từ khóa:

Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.

Chọn tab Từ khóa.

Nhấp vào bong bóng thoại màu trắng bên cạnh trạng thái của bất kỳ từ khóa nào để xem chi tiết về Điểm chất lượng của từ khóa đó.

Một cách khác để xem Điểm chất lượng của bạn là bật cột Điểm chất lượng:

Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.

Chọn tab Từ khóa.

Tìm kiếm cột Điểm chất lượng trong bảng thống kê. Nếu bạn không nhìn thấy cột này trong bảng của mình, bạn có thể thêm cột này bằng cách thực hiện như sau:

Nhấp vào trình đơn thả xuống Cột trong thanh công cụ phía trên bảng thống kê.

Chọn Cột tùy chỉnh.

Chọn Thuộc tính.

Nhấp vào Thêm bên cạnh Điểm chất lượng.

Nhấp vào Lưu.

Mỗi từ khóa sẽ nhận được Điểm chất lượng trên thang tỷ lệ 1-10, trong đó 1 là điểm thấp nhất và 10 là điểm cao nhất. Google sẽ tính toán lại Điểm chất lượng mỗi khi quảng cáo của bạn đủ điều kiện cho đấu giá quảng cáo, có khả năng xảy ra nhiều lần trong ngày. Thay vì hiển thị các Điểm chất lượng khác nhau suốt cả ngày, Google hiển thị cho bạn một Điểm chất lượng sẽ cung cấp cho bạn ước tính chất lượng tổng thể của từ khóa đó.

Cách Google tính Điểm chất lượng

Mỗi khi có ai đó thực hiện tìm kiếm kích hoạt quảng cáo của bạn, Google sẽ tính Điểm chất lượng. Để tính Điểm chất lượng này, Google xem xét một số điều khác nhau có liên quan đến tài khoản của bạn, như sau:

Tỷ lệ nhấp (CTR) trong quá khứ của từ khóa của bạn: Tần suất từ khóa đó đã dẫn đến nhấp chuột vào quảng cáo của bạn

CTR trong quá khứ của URL hiển thị của bạn: Tần suất bạn nhận được nhấp chuột với URL hiển thị của mình

Lịch sử tài khoản của bạn: CTR tổng thể của tất cả các quảng cáo và từ khóa trong tài khoản của bạn

Chất lượng trang đích của bạn: Trang của bạn có liên quan, rõ ràng và dễ điều hướng như thế nào

Mức độ liên quan của từ khóa/quảng cáo: Từ khóa có liên quan như thế nào đến quảng cáo của bạn

Mức độ liên quan của từ khóa/tìm kiếm của bạn: Từ khóa của bạn có liên quan như thế nào đến thông tin mà khách hàng tìm kiếm

Hiệu suất địa lý: Tài khoản của bạn đã thành công như thế nào trong các vùng mà bạn nhắm mục tiêu

Hiệu suất quảng cáo của bạn trên trang web: Quảng cáo của bạn đang làm việc tốt như thế nào trên trang web này và trang web tương tự (nếu bạn đang nhắm mục tiêu Mạng hiển thị)

Điểm chất lượng ảnh hưởng như thế nào đến bạn

Như được đề cập ở trên, Google tính Điểm chất lượng mỗi khi có ai đó thực hiện tìm kiếm một trong các từ khóa của bạn. Sau đó, Điểm chất lượng này được sử dụng theo một số cách khác nhau, ảnh hưởng đến những điều sau đây trong tài khoản của bạn:

Khả năng đủ điều kiện cho đấu giá quảng cáo: Điểm chất lượng cao hơn sẽ giúp từ khóa tham gia đấu giá quảng cáo dễ dàng hơn và rẻ hơn.

Giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế của từ khóa của bạn: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến CPC thấp hơn. Điều đó có nghĩa là bạn trả ít hơn cho mỗi nhấp chuột khi từ khóa của bạn có Điểm chất lượng cao hơn.

Ước tính giá thầu trang đầu tiên của từ khóa của bạn: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến ước tính giá thầu trang đầu tiên thấp hơn. Điều đó có nghĩa là quảng cáo của bạn hiển thị trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm dễ dàng hơn khi từ khóa có Điểm chất lượng cao hơn.

Ước tính giá thầu đầu trang của từ khóa của bạn: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến ước tính giá thầu đầu trang thấp hơn. Điều đó có nghĩa là quảng cáo của bạn hiển thị về phía đầu trang dễ dàng hơn khi từ khóa có Điểm chất lượng cao hơn.

Vị trí quảng cáo: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến vị trí quảng cáo cao hơn. Điều đó có nghĩa là quảng cáo của bạn có thể hiển thị cao hơn trên trang khi từ khóa có Điểm chất lượng cao hơn.

Tóm lại, Điểm chất lượng cao hơn thường dẫn đến mức giá thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn. Hệ thống AdWords hoạt động tốt nhất cho mọi đối tượng – nhà quảng cáo, khách hàng, nhà xuất bản và Google – khi những quảng cáo Google hiển thị có liên quan, phù hợp nhất với thông tin mà khách hàng tìm kiếm. Quảng cáo có liên quan có xu hướng nhận được nhiều nhấp chuột hơn, xuất hiện ở vị trí cao hơn và mang lại cho bạn nhiều thành công nhất.

Website :  http://www.quangcaogoogleadwords.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988424789 CHAT NGAY