Danh sách Website lấy backlink rất dễ

Sau đây là 1 số danh sách website quốc tế PR cao có thể cho chúng ta lấy backlink dễ dàng:

Vox.com – Bạn có thể chèn link vào profile. Không thể thêm anchor text nhưng có thể thêm bao nhiêu link tùy thích.

Oyax.com – Bạn có thể thêm link vào profile và bạn cũng có thể bookmark một vài trang của bạn để tạo thêm backlink có kèm anchor text.

Tipd.com – Bạn có thể chèn link vào profile. Không thể thêm anchor text.

Stylehive.com – Có thể thêm link và anchor text và profile.

Dailybooth.com – Bạn có thể chèn link vào profile. Không thể thêm anchor text nhưng có thể thêm bao nhiêu link tùy thích.

Tigweb.org – Tất cả link đều là dofollow. Bạn còn có thể thêm html vào mục Bio và có thể chèn anchor text theo ý mình.

Reddit.com – Bạn chỉ cần vote từ 1 đến 2 lần là bạn được 1 dofollow link rồi.

Directory Links:

Roask.com – Bạn phải đợi gần 2 tuần để được chấp thuận, tuy nhiên link sẽ là dofollow và có thể dùng anchor text tùy chọn.

TheEducationDirectory.org – Trang này dành cho các trang về mảng giáo dục, cho phép dofollow link có kèm anchor text.

Directory.Ubdaily.com – Dofollow links. Không cho anchor text. Nhanh được chấp thuận.

Ecommerce Links:

Kaboodle.com – Mạng này dành cho các trang về mảng ecommerce và tất nhiên link sẽ là dofollow rồi.

Content Publication Links:

Information-Online.com – Đăng tin hoặc bài liên quan đến website của bạn, chèn 1 link vào nội dung, link đó sẽ là dofollow có khả năng chèn anchor text.

Work.com – Tạo một bản hướng dẫn, chèn link vào nội dung và chỉnh anchor text, thế là có 1 dofollow link rồi.

RoundArticles.com – Đăng bài, sử dụng anchor text và chèn 1 link vào là có thêm 1 dofollow link tới website của bạn.

Zinaki.com

Quảng cáo Google

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988424789 CHAT NGAY